Opvoedcoach » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het sandwichkind

Het sandwichkind

Het middelste kind heeft een speciale positie in het gezin. Is het een gemakkelijke plek? Hoe gedragen middelste kinderen zich en wordt dat ook opgemerkt door ouders?
Hoe ontstaat een goed zelfbeeld?

Hoe ontstaat een goed zelfbeeld?

Het beeld wat een kind uiteindelijk over zichzelf heeft, wordt gevormd door met name de ouders en andere mensen die dicht bij het kind staan. Of het beeld positief of negatief is, heeft te maken met w…

Zijn wie je van oorsprong bent

Wat doe je van nature om je angst, je schaamte, je kwetsbaarheid onder controle te houden? Je gaat het wegstoppen. En dan? Verdwijnt het of lost het op? Of is het de weg naar eenzaamheid in jezelf? Ku…

Horen kinderen het woordje 'nee' genoeg?

Het woordje 'nee' met betrekking tot verzoeken van kinderen is een klein woord, maar het heeft grote gevolgen. Wat gaat er gebeuren als we er een 'ja' van maken? Wat leert een kind als je consequent b…

Tranen met tuiten

Waarom hebben we eigenlijk tranen? Wat is het belang van huilen? Hebben we dat kunnen leren van de vorige generaties of is dat iets wat we nu nog moeten aanleren? Hoe doen we dat bij kinderen?

De boze fles; over omgaan met boosheid

Als je boosheid vergelijkt met een fles priklimonade, dan zie je dat als de fles flink geschut wordt er enorm veel bubbels ontstaan. Even later lijkt het alsof er geen bubbels meer zijn. Maar dat is m…

Wat heeft emotionele balans met pesten te maken?

Pesten is aan de orde van de dag en veroorzaakt veel leed onder de gepeste kinderen. We weten zo langzamerhand dat het niet alleen gaat om diegene die gepest wordt, maar ook om diegene die pest en de…

Empathie stimuleren bij kinderen

In Japan is Meester Kanamori beroemd geworden en heeft een prijs gekregen voor de manier waarop hij omgaat met zijn klas, groep 6. Kanamori leert zijn kinderen van het leven te genieten. Naast het waa…
Hans Stolp: De levensopdracht van nieuwetijdskinderen recensie

Hans Stolp: De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

Hans Stolp, auteur, pastor en veel gevraagd spreker neemt ons mee in dit boek over de Levensopdracht van nieuwetijdskinderen. Wat maakt een kind tot nieuwetijdskind en hoe kunnen we naar hen kijken en…

Het recht van elk kind bij een scheiding

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Eigenlijk zou elk kind recht hebben op ondersteuning. Want hoe het ook gaat verlopen, het heeft impact hoe dan ook.