Opvoedcoach » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Het sandwichkind

Het sandwichkind

Het middelste kind heeft een speciale positie in het gezin. Is het een gemakkelijke plek? Hoe gedragen middelste kinderen zich en wordt dat ook opgemerkt door ouders?
Hoe hechten baby's zich aan hun moeder?

Hoe hechten baby's zich aan hun moeder?

Je draagt je kind onder je hart en samen raak je verweven. Een baby krijgt alles mee in de baarmoeder; het voelt of je gelukkig bent, of je je verheugt om hem/haar te leren kennen. Het voelt ook je sp…
Wat macht doet in de opvoeding

Wat macht doet in de opvoeding

Wie is de baas als je kinderen hebt. Ben jij dat en wat gebeurt er in relaties met kinderen als je macht gebruikt? Heeft dat effecten en zo ja welke dan?
De klas als leefgemeenschap; hoe vorm je een band?

De klas als leefgemeenschap; hoe vorm je een band?

Kinderen gaan naar school, komen in een klas en zijn veel uren in elkaars gezelschap, samen met hun juf of meester. Is de klas een leerfabriek, of leer je in een klas ook hoe het leven in elkaar steek…
Leven met engelen

Leven met engelen

Je eigen beschermengel waakt dag en nacht over je. Hoe is het om te leven met engelen en hoe maak je contact met je eigen engel?
Zeg tegen kinderen wat je wel wilt!

Zeg tegen kinderen wat je wel wilt!

Hoe stimuleren we kinderen tot gedrag wat we fijn vinden? Doen we dat handig oftewel effectief of doen we dat op een manier die eigenlijk heel ander gedrag in de hand werkt?
Vaders zijn belangrijk in de opvoeding!

Vaders zijn belangrijk in de opvoeding!

Als vaders eens wisten hoe belangrijk ze zijn in de opvoeding van hun kinderen, wat gaat er dan gebeuren? Is het vaders duidelijk wat hun rol eigenlijk is?
Hoe ontstaat een goed zelfbeeld?

Hoe ontstaat een goed zelfbeeld?

Het beeld wat een kind uiteindelijk over zichzelf heeft, wordt gevormd door met name de ouders en andere mensen die dicht bij het kind staan. Of het beeld positief of negatief is, heeft te maken met w…

Zijn wie je van oorsprong bent

Wat doe je van nature om je angst, je schaamte, je kwetsbaarheid onder controle te houden? Je gaat het wegstoppen. En dan? Verdwijnt het of lost het op? Of is het de weg naar eenzaamheid in jezelf? Ku…

Horen kinderen het woordje 'nee' genoeg?

Het woordje 'nee' met betrekking tot verzoeken van kinderen is een klein woord, maar het heeft grote gevolgen. Wat gaat er gebeuren als we er een 'ja' van maken? Wat leert een kind als je consequent b…